104  MTV     29.05.  15:15:03
  MTV   UUTISET    Sunnuntai  
                    
 Elvytyskielloista vääriä käsityksiä  
                    
 Valviraan saapuneiden kanteluiden   
 perusteella potilaat tai heidän    
 omaisensa eivät aina ymmärrä lääkärin 
 tekemän elvytyskiellon ja hoitotahtoon 
 merkityn elvytyskiellon eroa,     
 Valvirasta kerrotaan.         
                    
 Osalle potilaista ei ole ollut selvää, 
 että lääkärin tekemä elvytyskielto ei 
 vaadi potilaan suostumusta. Lääkärin  
 tekemää elvytyskieltoa ei myöskään   
 voida perua potilaan itsensä tai hänen 
 omaistensa toiveesta. Potilaalle ei  
 voida antaa lääketieteellisesti    
 perusteetonta hoitoa.         
                    
                    
  YSI YHDISTÄÄ miehet ja naiset s.830 

                    

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)